25. 9. 2020  2:02 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúium dynamiky tepelných procesov v potravinárskej technológii.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
ČÚ 14a
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
02. 05. 2003
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0