18. 10. 2019  3:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT, ext UIBE MTF+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodie
Ing. Igor Mráz, CSc.ext FCHPT [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ