25. 9. 2020  2:58 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
ČÚ 02 VE 08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:07. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:
15. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0