28. 1. 2020  1:56 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0