25. 9. 2020  1:53 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a možnosti autentifikácie potravín pomocou metódy DSC.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0