16. 10. 2019  22:08 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0