25. 9. 2020  2:45 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Štátny program ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0