20. 6. 2019  8:00 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Regulácia biotechnologickej prípravy konjugovaných mastných kyselín.

Garant: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:2003 SP 27
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0