20. 6. 2019  5:52 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Fytosteroly a deriváty mastných kyselín.

Garant: doc. Ing. Milan Čertík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V posledných rokoch rapídne vzrástol záujem o využitie rastlinných sterolov a ich derivátov v rôznych oblastiach potravinárstva, medicíny a farmácie. Keďže na Slovensku sa zatiaľ nevyrábajú preparáty s vyšším obsahom fytosterolov, výskum sa zameriava na hľadanie vhodných zdrojov fytosterolov ich následnej izolácie a purifikácie. Dôležitá bude preto charakterizácia fytosterolov, fytostanolov a ich konjugátov v rastlinných materiáloch a ich získavania z týchto surovín (vrátane odpadných frakcií z industriálneho spracovania rastlinných olejov) za účelom vypracovania technológie prípravy produktov so žiadaným zastúpením fytosterolov. Projekt sa zaoberá aj prípravou derivátov fytosterolov a mastných kyselín, čím sa rozširuje obzor ich aplikácií.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:2004 ŠP 26 028 0C 05 VE3.2.
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0