21. 10. 2019  0:46 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Preparáty pre biologickú ochranu rastlín na báze huby Trichoderma.

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:VTR č. 2/9012/21
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0