23. 10. 2019  15:40 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Technológie na znižovanie koncentrácie PCB.

Garant: prof. Ing. Gabriel Čík, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:161/2003/6.2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 11. 2003
Dátum ukončenia projektu:15. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0