15. 12. 2019  19:38 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-005702
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0