25. 9. 2020  2:58 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Termooxidačné a fotooxidačné procesy v chemických a biologických systémoch a ich vplyv na kvalitu života.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-005702
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2002
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0