18. 9. 2019  23:47 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu.

Garant: Ing. Daniel Végh, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cielené syntézy nových skupín látok na základe moderných trendov získaných z teoretických štúdií. Syntézy nových heterocyklických zlúčenín z rady furánových, tiofénových pyrolových, imidazolových, pyrazínových, α - a -pyrónových derivátov a modelovanie ich biologickej aktivity. Štúdium definovanej dimerizácie a trimerizácie syntetizovaných π -konjugovaných heterocyklických zlúčenín pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek a nanoštruktúr. Modelovanie nových supramolekulových celkov a potenciálnych π -konjugovaných anténových systémov pre molekulové rozpoznanie a samoorganizovanie, aplikovaním teoretických výpočtov a kombinovaním rôznych stavebných prvkov. Využívanie perfluóraromátov pre molekulové rozpoznanie. Modelovanie štruktúry zlúčenín aktívnych voči rakovine a na spúšťanie apoptózy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/1379/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0