Sep 19, 2019   12:49 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Projects


Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach

Supervisor: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zhrnutie projektu: Zámerom je reprezentovať výstupy Fakulty architektúry STU v Bratislave ("FA STU") v oblasti ohľaduplného environmentálneho dizajnu na medzinárodných odborných a populárnych podujatiach. Cieľom je nepriamo, prostredníctvom architektúry a dizajnu, zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia pri budovaní nových štruktúr. Zámerom je reprezentovať tvorbu zastúpenú slovenskými a medzinárodnými výstupmi študentov a pedagógov FA STU v tejto oblasti na významných odborných podujatiach a festivaloch. Cieľom je nadviazať ďalšiu spoluprácu s obdobne orientovanými organizáciami a podporiť tak networking. Hlavnými aktivitami je prezentácia výstupov FA STU na Bienále architektúry 2016 v Benátkach, na design weekoch v ČR a EU, vytvorenie printového a digitálneho reprezentačného materiálu a videodokumentu o súčasných projektoch FA STU(napr. Experimental Wooden Climatic Chamber - pozorovateľňa vodného vtáctva na Dunaji v spolupráci s Bergen Architecture School). /// Charakteristika projektu Projekt na vzdelávaco-osvetový charakter a jeho zámerom prezentovať výstupy FA STU v oblasti ohľaduplného environmentálneho dizajnu na medzinárodných odborných aj populárnych podujatiach. Cieľom je aj nepriamo prostredníctvom architektúry a dizajnu zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia pri budovaní nových štruktúr. Vznikne tak istá forma osvety v oblasti tvorby prostredia s ohľadom na životné prostredie a človeka. Hlavnými projektovými aktivitami je prezentácia týchto výstupov na Bienále architektúry 2016 v Benátkach, na design weekoch v ČR a EU a zdokumentovanie výsledkov prostredníctvom printového a digitálneho reprezentačného materiálu v anglickom jazyku a videodokumentu. Nosným projektom FA STU je Experimental Wooden Climatic Chamber - pozorovateľna vodného vtáctva na Dunaji, v spolupráci s nórskou Bergen Architecture School (http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/pozorovatelna-vtactva-v-spolupraci-s-norskymistudentami. html?page_id=4070; http://watchamber.com/). Jedná sa o medzinárodný projekt so silným environmentálnym charakterom, ktorý má tendenciu podporiť lokálne infraštruktúry s podporou ekoturizmu. V rámci 15. ročníka medzinárodného podujatia Bienále architektúry 2016 v Benátkach sa plánujeme zapojiť v rámci témy REPORTING FROM THE FRONT(http://www.labiennale.org/en/architecture/news/31-08b.html), ktorá sa viaže charakterom uvedeného projektu. Cieľom je aj nadviazať na úspešnú partnerskú spoluprácu s organizátorom Bienále v Benátkách z roku 2014, s organizátormi Design blok-u v Prahe (2014, 2015), nadviazať kontakt s ďalšími, obdobne orientovanými organizáciami a podujatiami a podporiť tak networking.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of Interior and Exhibition Design (FA), Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0