Oct 22, 2019   6:16 p.m. Sergej
Academic information system

Projects


Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva.

Supervisor: doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Project identification:2/1052/21
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2001
Project close date:31. 12. 2003
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0