16. 12. 2019  3:51 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.

Garant: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aktivity kultúrnej politiky v oblasti obnovy torz architektúry II.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.KARCH SvF, ext FA+421 (2) 32 888 426C 1912
Mgr. Soňa WagnerováFA D-ARCH [ukončené]+421 (2) 572 76 148118

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ