18. 10. 2019  0:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Industriál očami odborníkov/pamätníkov

Garant: Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ide o dlhodobejším projekt, ktorého zámerom je dokumentovať a skúmať hodnoty priemyselnej architektúry ako najdôležitejšej súčasti priemyselného dedičstva, na príklade Bratislavy z viacerých uhľov pohľadu: 1) odborníkov (architektov -- študentov architektúry, teoretikov a historikov architektúry, pamiatkarov) a 2) pamätníkov (bývalých pracovníkov tovární a/alebo verejnosti). Cieľom je pripraviť a prezentovať výstavu vybraných priemyselných areálov v Bratislave, ktoré sú bezprostredne ohrozené zánikom, búraním, alebo zásadnou prestavbou a nadviazať na výstavu "Stein a Ludwigov mlyn. Industriál očami odborníkov/pamätníkov" otvorenú v novembri 2015 (podporenú grantom Ministerstva kultúry SR v roku 2015 (MK-4060/2015/4.3.2).
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Identifikácia projektu:MK-937/2016/1.3
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0