20. 10. 2019  6:04 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.OIaRP ÚIAM FCHPT, ext UIAM MTF+421 (2) 59 325 149NB 694

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ