19. 11. 2019  5:41 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívne a inteligentné metódy riadenia pre procesy chemickej a biochemickej technológie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/8108/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0