18. 7. 2019  20:18 Kamila
Akademický informační systém

Projekty


Fire Safe Use of Bio_based Building Products

Garant: doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Prírodné stavebné materiály majú veľmi dlhú históriu. Horľavosť bola hlavným dôvodom, prečo sa prírodné stavebné materály pre mnohé aplikácie zakázali používať. Keď sa umožnilo navrhovanie na základe vlastností (Performance Based Design - BD), veľa stavebných regulácii otvorilo trh pre prírodné stavebné materiály. No existujú veľké rozdiely medzi reguláciami v rôznych krajinách a využitie horľavých stavebných materiálov je veľmi obmedzené. Behom poslednej dekády sa portfolio stavebných produktov vyrábaných z prírodných materiálov rozrástlo enormne. Vlastnosti materiálov, ktoré môžu mať vplyv na požiarnu ochranu sa odlišujú, čo sa potvrdilo vo viacerých výskumných projektoch, vrátane Európskych výskumíkov. Akcia chce vytvoriť platformu spolupráce, na výmenu a zbieranie údajov o vlastnostiach, na výmenu skúseností, úradných a klimatických požiadaviek, ktoré vplývajú na navrhovanie s ohľadom na požiarno bezpečné použitie stavebných produktov prírodného pôvodu.
Druh projektu:COST ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:Akcia FP1404
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:04. 12. 2014
Datum ukončení projektu:04. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0