24. 7. 2019  11:12 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Požiarna bezpečnosť používania biologických materiálov v stavebných výrobkov.

Garant: doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prírodné stavebné materiály majú veľmi dlhú históriu. Horľavosť bola hlavným dôvodom, prečo sa prírodné stavebné materály pre mnohé aplikácie zakázali používať. Keď sa umožnilo navrhovanie na základe vlastností (Performance Based Design - BD), veľa stavebných regulácii otvorilo trh pre prírodné stavebné materiály. No existujú veľké rozdiely medzi reguláciami v rôznych krajinách a využitie horľavých stavebných materiálov je veľmi obmedzené. Behom poslednej dekády sa portfolio stavebných produktov vyrábaných z prírodných materiálov rozrástlo enormne. Vlastnosti materiálov, ktoré môžu mať vplyv na požiarnu ochranu sa odlišujú, čo sa potvrdilo vo viacerých výskumných projektoch, vrátane Európskych výskumíkov. Akcia chce vytvoriť platformu spolupráce, na výmenu a zbieranie údajov o vlastnostiach, na výmenu skúseností, úradných a klimatických požiadaviek, ktoré vplývajú na navrhovanie s ohľadom na požiarno bezpečné použitie stavebných produktov prírodného pôvodu.
Druh projektu:COST ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:Akcia FP1404
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 12. 2014
Dátum ukončenia projektu:04. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0