24. 6. 2019  11:22 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy.

Garant: prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:1/9129/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0