14. 10. 2019  2:45 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Elektroanalýza s využitím vnútroelektródových coulometrických titrácií a interdigitovaných mikroelektród. Optimalizácia krokov stopovej analýzy.

Garant: prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikace projektu:1/9129/02
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0