7. 12. 2019  0:52 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


Mobility between higher education institutions

Garant: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je podpora medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov štyroch zúčastnených fakúlt STU Bratislava s partnerskými univerzitami NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein. Mobility budú zamerané na zahájenie novej akademickej spolupráce medzi Lichtenštajnskou Univerzitou a STU Bratislava v oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania so zameraním na využívanie alternatívnych zdrojov energie v prevádzke budov, vrátane počítačových simulácií potrieb energií a vnútorného prostredia, a tiež priestorové plánovanie vidieckych sídel. Tiež prispejú k ďalšiemu rozvoju už existujúcej vzájomnej spolupráce medzi NTNU Trondheim a fakultami STU v Bratislave v oblasti pokročilých metód automatického riadenia a k rozvoju medzifakultnej spolupráce na STU.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:SK06-II-01-004
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2015
Datum ukončení projektu:30. 09. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0