14. 12. 2019  3:55 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Mobilitný projekt medzi vysokými školami

Garant: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je podpora medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov štyroch zúčastnených fakúlt STU Bratislava s partnerskými univerzitami NTNU Trondheim a Universität Liechtenstein. Mobility budú zamerané na zahájenie novej akademickej spolupráce medzi Lichtenštajnskou Univerzitou a STU Bratislava v oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania so zameraním na využívanie alternatívnych zdrojov energie v prevádzke budov, vrátane počítačových simulácií potrieb energií a vnútorného prostredia, a tiež priestorové plánovanie vidieckych sídel. Tiež prispejú k ďalšiemu rozvoju už existujúcej vzájomnej spolupráce medzi NTNU Trondheim a fakultami STU v Bratislave v oblasti pokročilých metód automatického riadenia a k rozvoju medzifakultnej spolupráce na STU.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:SK06-II-01-004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0