6. 4. 2020  14:55 Irena
Akademický informačný systém

Projekty


Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Dávkovanie veľkých objemov v konvenčnej a rýchlej plynovej chromatogtafii.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ