21. 9. 2019  5:16 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík.

Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ