22. 10. 2020  20:59 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík.

Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Príprava a štúdium nových nesteroidných koordinačných antiflogistík a antituberkulotík.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ