25. 10. 2020  15:53 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 368272, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ