25. 9. 2020  2:40 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/9255/02
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0