21. 10. 2019  14:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium odolnosti proti iniciácii a šíreniu porušenia ledeburitickej nástrojovej ocelel po rôznych režimoch tepelného spracovania

Garant: Ing. Jana Ptačinová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie odolnosti ocele Vanadis 6 v stave po rôznych režimoch tepelného spracovania proti iniciácii a šíreniu krehkého porušenia.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1335
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.zodpovedný riešiteľ