15. 10. 2019  11:35 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie)

Garant: Ing. Alica Pastierová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na možnosti využívania magnetických nanokompozitov pre rýchly a účinný zber mikrorias z roztoku, v ktorom sa pestujú. Bežné spôsoby zberu rias sú neekonomické a náročné na energiu, čo znemožňuje ich komercializáciu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1337
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Alica Pastierová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Boris Pajdušákspoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ