21. 1. 2020  10:21 Vincent
Akademický informační systém

Projekty


Spájanie a testovanie supravodivých pások

Garant: Ing. Eva Cuninková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši problematiku spájania supravodivých pások pomocou bezolovnatých spájok.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1339
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.zodopvedný riešiteľ