21. 10. 2019  19:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Spájanie a testovanie supravodivých pások

Garant: Ing. Eva Cuninková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši problematiku spájania supravodivých pások pomocou bezolovnatých spájok.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1339
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.zodopvedný riešiteľ