21. 10. 2019  0:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Vyvíjanie tvárí genetickými algoritmami

Garant: Ing. Barbora Zahradníková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vytvoriť program využívajúci prirodzenú schopnosť človeka rozpoznávať tváre. Aplikácia bude generovať tváre na základe genetického algoritmu navrhnutého tak, aby sa tváre v jednotlivých generáciách postupne približovali k vzhľadu hľadanej osoby.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1340
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Barbora Zahradníková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Soňa Duchovičováspoluriešiteľ