24. 8. 2019  8:41 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov

Garant: Ing. Lukáš Likavčan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na aplikáciu metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1341
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor