Oct 17, 2019   10:07 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Progresívne technológie vstrekovania termoplastov s asistenciou plynov

Supervisor: Ing. Miroslav Košík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je orientovaný na štúdium priebehu procesu vstrekovania termoplastov progresívnou metódou s asistenciou plynu, ako i vlastností takto vyrobených výliskov. Ide o špecifickú technológiu umožňujúcu produkciu dutých plastových dielov, konvenčnými postupmi inak nevyrobiteľných.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:1342
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2015
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Miroslav Košík, PhD.zdopovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor