May 23, 2019   5:17 p.m. Želmíra
Academic information system

Projects


Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM

Supervisor: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný vedecký projekt sa zaoberá problematikou rozpoznávania EKG vzorov. Bude v ňom riešená oblasť rozpoznávania EKG vzorov pomocou metódy strojového učenia SVM.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1344
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2015
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpvedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor