15. 10. 2019  4:19 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný vedecký projekt sa zaoberá problematikou rozpoznávania EKG vzorov. Bude v ňom riešená oblasť rozpoznávania EKG vzorov pomocou metódy strojového učenia SVM.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1344
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpvedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor