Oct 19, 2019   4:32 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT

Supervisor: Ing. Filip Polakovič


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný vedecký projekt sa bude zaoberať analýzou termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze polyetyléntereftalátu (PET) a polybutyléntereftalátu (PBT), pričom dôležité bude zistiť vplyv zloženia na tieto vlastnosti.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:1345
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 04. 2015
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Filip Polakovičzodpovedný riešiteľ