20. 10. 2019  23:19 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Charakteristika termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze PET a PBT

Garant: Ing. Filip Polakovič


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný vedecký projekt sa bude zaoberať analýzou termofyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zliatin na báze polyetyléntereftalátu (PET) a polybutyléntereftalátu (PBT), pričom dôležité bude zistiť vplyv zloženia na tieto vlastnosti.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1345
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Filip Polakovičzodpovedný riešiteľ