28. 1. 2020  23:17 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Výzvy v spájaní Ti zliatin

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výzvy v spájaní Ti zliatin".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.KZSM UVTE MTFT-104a
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.KZSM UVTE MTF+421 908 898 020T-134
Ing. Igor Kostolný, PhD.KZSM UVTE MTF+421 906 068 304T-138
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.KZSM UVTE MTF+421 906 068 321T-108
Ing. Beáta Šimeková, PhD.KZSM UVTE MTF [vyňatie]+421 906 068 321T-108
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTF+421 917 367 301T-123

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ