19. 6. 2019  21:13 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Stereoselektívne syntézy, reaktivita a vlastnosti hydroxyindolizidínov a substituovaných indolizínov.

Garant: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/9249/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0