Nov 21, 2019   9:56 p.m. Elvíra
Academic information system

Projects


Výskum a aplikácia mechatronických princípov vo výkonových systémoch technologických zariadení pre vibráciami podporované výrobné technológie

Supervisor: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výsledkom extenzívneho výskumu v oblasti materiálov je vývoj nových vysokokvalitných materiálov(zliatiny, keramika a kompozity), ktoré sa okrem zlepšených vlastností vyznačujú aj tým, že nie sú vhodné pre spracovanie konvenčnými technológiami. Väčšinu z týchto problémov možno úspešne riešiť pomocou vibráciami podporovaných technologických procesov (VPTP), ktoré vedú k významnému zlepšeniu parametrov technologických procesov a zároveň umožňujú obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Beáta Vrbovskáadministratíva
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ