Oct 23, 2019   12:01 p.m. Alojza
Academic information system

Projects


Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie

Supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na intenzifikáciu spolupráce frankofónnych škôl. V roku 1990 v Montpellier vzniká združenie 11 škôl architektúry zo strednej a východnej Európy a Francúzska - REA : (Réseau des écoles d'architecture). Spolupráca prináša široké pole pôsobenia v oblasti vizuálneho umenia a rozvíja doterajší trend organizovania stretnutí s aktívnou účasťou pre študentov architektúry a ich pedagógov. Organizácia 20. stretnutia v roku 2016 bude na FA STU. Je súčasťou projektu, ktorý vyzdvihuje možné prieniky v oblasti architektúry, jej prezentácie a výučby v jednotlivých krajinách. Cieľom projektu je spájať. Spájať a vytvárať názorové prieniky, ktoré budú transformované do reálu rurálneho mesta. Spájanie minulej bohatej histórie Modry a súčasných názorov architektov, spájanie názorov z rôznych kútov Európy dáva predpoklad pre úspešnú prezentáciu výstupov. Stretnutie v roku 2016 môžeme charakterizovať ako trojjediné - nosnou aktivitou stretnutia je finále medzinárodnej súťaže študentov architektúry: "Vízie revitalizácie rurálnych miest", nadväzujúcou aktivitou je intenzívny medzinárodný workshop: "Modra spája tradície". Súťaž aj workshop uzatvára výstava prác, výsledky ktorej budú hodnotené odbornou a laickou verejnosťou. V rámci projektu prebehne tretia aktivita -- konferencia. Jej závery, s výsledkami súťaže a workshopu, budú publikované v monografii. Študenti architektúry, odborná architektonická verejnosť a laická verejnosť Modry sú cieľovou skupinou.
Kind of project:Štátny program ()
Department:Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 01. 2016
Project close date:28. 02. 2017
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:0