19. 9. 2019  0:25 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Architektonické intervencie pre mesto Modra / vízie revitalizácie

Garant: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na intenzifikáciu spolupráce frankofónnych škôl. V roku 1990 v Montpellier vzniká združenie 11 škôl architektúry zo strednej a východnej Európy a Francúzska - REA : (Réseau des écoles d'architecture). Spolupráca prináša široké pole pôsobenia v oblasti vizuálneho umenia a rozvíja doterajší trend organizovania stretnutí s aktívnou účasťou pre študentov architektúry a ich pedagógov. Organizácia 20. stretnutia v roku 2016 bude na FA STU. Je súčasťou projektu, ktorý vyzdvihuje možné prieniky v oblasti architektúry, jej prezentácie a výučby v jednotlivých krajinách. Cieľom projektu je spájať. Spájať a vytvárať názorové prieniky, ktoré budú transformované do reálu rurálneho mesta. Spájanie minulej bohatej histórie Modry a súčasných názorov architektov, spájanie názorov z rôznych kútov Európy dáva predpoklad pre úspešnú prezentáciu výstupov. Stretnutie v roku 2016 môžeme charakterizovať ako trojjediné - nosnou aktivitou stretnutia je finále medzinárodnej súťaže študentov architektúry: "Vízie revitalizácie rurálnych miest", nadväzujúcou aktivitou je intenzívny medzinárodný workshop: "Modra spája tradície". Súťaž aj workshop uzatvára výstava prác, výsledky ktorej budú hodnotené odbornou a laickou verejnosťou. V rámci projektu prebehne tretia aktivita -- konferencia. Jej závery, s výsledkami súťaže a workshopu, budú publikované v monografii. Študenti architektúry, odborná architektonická verejnosť a laická verejnosť Modry sú cieľovou skupinou.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2017
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0