Oct 14, 2019   5:34 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu

Supervisor: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Európsky hospodársky a sociálny výbor v pláne pre nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050 požaduje znižovanie priamych a nepriamych celkových emisií zo sektora stavebníctva, so zameraním na všetky štrukturálne aspekty, súčasne s požiadavkou európskeho parlamentu a rady stavať po roku 2020 všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Tento cieľ je možné dosiahnuť dôsledným uplatňovaním nulového štandardu budov, aplikáciou aktívnych technológií využívajúcich slnečné žiarenie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu vytvoriť nástroje na výraznejšie presadenie slnka ako významného zdroja energie pre budovy a apelovať na rozšírenie legislatívnych rámcov zabezpečujúcich prístup slnečného žiarenia z hľadiska jeho využitia, ako zdroja energie z prostredia. Dopad týchto požiadaviek bude zreteľný okrem budov najmä na nimi tvorených urbánnych štruktúrach, preto parciálnym cieľom projektu je v predstihu pripraviť postupy a metódy uplatniteľné pri formovaní miest.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Project identification:MŠ 1/0559/13
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2013
Project close date:31. 01. 2015
Number of workers in the project:10
Number of official workers in the project:0