19. 9. 2019  0:35 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu

Garant: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Európsky hospodársky a sociálny výbor v pláne pre nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050 požaduje znižovanie priamych a nepriamych celkových emisií zo sektora stavebníctva, so zameraním na všetky štrukturálne aspekty, súčasne s požiadavkou európskeho parlamentu a rady stavať po roku 2020 všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Tento cieľ je možné dosiahnuť dôsledným uplatňovaním nulového štandardu budov, aplikáciou aktívnych technológií využívajúcich slnečné žiarenie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu vytvoriť nástroje na výraznejšie presadenie slnka ako významného zdroja energie pre budovy a apelovať na rozšírenie legislatívnych rámcov zabezpečujúcich prístup slnečného žiarenia z hľadiska jeho využitia, ako zdroja energie z prostredia. Dopad týchto požiadaviek bude zreteľný okrem budov najmä na nimi tvorených urbánnych štruktúrach, preto parciálnym cieľom projektu je v predstihu pripraviť postupy a metódy uplatniteľné pri formovaní miest.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Identifikácia projektu:MŠ 1/0559/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2015
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0