25. 9. 2020  2:31 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Úloha stopových prvkov pri interakcii ožiareného liečiva camptothecínu so sérovými albumínmi. (NMR a EPR spektroskopické štúdium).

Garant: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/9256/02
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0