Oct 14, 2019   5:31 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Charakteristika zliatin na báze Zn s prídavkom Sn a Ca

Supervisor: Ing. Ján Gondek, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vedecký projekt je zameraný na charakterizáciu zinkových systémov (Zn, Al, Mg)s prídavkom vápnika a cínu. Vo všeobecnosti zliatiny na báze zinku sa používajú ako povlaky železných a oceľových súčastí ako ochrana pred koróznym prostredím. Pridaním nových prvkov do systému sa očakáva zlepšenie mechanických vlastností a ochrany pre prostredím. Preto sa predpokladá, že nové zloženia zliatin budú preukazovať lepšie výsledky počas laboratórnych meraní ako aj pri dlhodobých expozíciách v reálnych podmienkach. Testy sa uskutočnia pri zachovaní medzinárodných noriem (ASTM, ISO). V prípade úspešných výsledkov, nové zloženia zliatin môžu hrať dôležitú rolu v budúcom pokroku v oblasti koróznej ochrany železných a oceľových súčiastok a komponentov. Zlepšená korózna odolnosť ušetrí veľké množstvo finančných prostriedkov na pravidelné renovácie, nátery a výmenu súčiastok každoročne na celom svete. Okrem ekonomického pohľadu, ekologický aspekt je veľmi dôležitý, nakoľko väčšina inovatívnych techník a ochrana náterov vyžaduje nové energetické vstupy a použitie rôznych znečisťujúcich, škodlivých a nebezpečných látok. Je tiež dôležité pripomenúť, že mnoho prípadoch sä nevyhnutne prítomný sekundárny odpad ako napr. znečistenie vody pri čistení povrchov, pary acetónu, znečistené náradie pri náteroch, jemné tuhé častice vo vzduchu a pod. Vyplývajúc zo spomenutého, každé predĺženie životnosti prvej koróznej ochrany použitím ochranného zinkového povlaku prináša výhody v rôznych oblastiach.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project status:Not approved
Project start date :15. 03. 2016
Project close date:31. 12. 2016
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Bc. Beáta Vrbovskáadministrátor